AKTIVITETAR

Nosework treningskurs


Haust 2024

Organisert trening i nosework med instruktør.


Ein trenar i grupper, hjelper kvarandre og det er ein instruktør til stades som hjelper til på den eine "stasjonen". På den andre

stasjonen hjelper gruppa kvarandre. Søka er lagt ut på førehand.

Me trenar ulike stader i Kvam.


Instruktørar: Monica Nyland (torsdag) og Hilde Nielsen (tirsdag)


Pris: Kr. 850,- pr hund pr. treningsdag


Ein kan melde seg på ein av dagane, eller begge to, men skriv då kva dag som er fyrstevalet, dersom det ikkje skulle verta plass på begge dagane.Påmeling: Innan 08.09.24 til kennel@hasaty.com
                  Påmelding er bindane.

Tirsdagar kl. 18.00-20.00

Torsdagar, kl. 18.00-20.00

Konkurransegruppe

Krav til deltaking:
Medlemskap i Kvam Hundeklubb

Ha delteke på nybyrjarkurs i nosework.

Krav til deltaking:
Medlemskap i Kvam Hundeklubb

Ha delteke i konkurransar NW1 eller Spesialist kl. 1

01.10.24

26.09.24

15.10.24

10.10.24

29.10.24

24.10.24

12.11.24

07.11.24

26.11.24

21.11.24