AKTIVITETAR

Nosework treningskurs


HAUST 2023

Organisert trening i nosework med instruktør.


Ein trenar i grupper, hjelper kvarandre og det er ein instruktør til stades som hjelper til på den eine "stasjonen". På den andre

stasjonen hjelper gruppa kvarandre. Søka er lagt ut på førehand.

Me trenar ulike stader i Kvam.


Instruktørar: Monica Nyland (torsdag) og Hilde Nielsen (tirsdag)


Pris: Kr. 850,- pr hund pr. treningsdag


Ein kan melde seg på ein av dagane, eller begge to, men skriv då kva dag som er fyrstevalet, dersom det ikkje skulle verta plass på begge dagane.

Er du fersk (har gått nybyrjarkurs i år, eller har gått ei stund sidan du har trent), vil me anbefale deg å melde på nosework grunnkurs.


Krav til deltaking:
Medlemskap i Kvam Hundeklubb

Ha delteke på nybyrjarkurs i nosework.


Påmeling: Innan 11. september til kennel@hasaty.com
                  Påmelding er bindane.

Dato, Tirsdagar kl. 18.00-20.00

Dato, torsdagar kl. 18.00-20.00

26.09.23

21.09.23

10.10.23

05.10.23

24.10.23

19.10.23

07.11.23

02.11.23

21.11.23

16.11.23