AKTIVITETAR


Tysdag

Aktivitet


Rundering


og


Spor


Sjå vekeplan bruks

2020


à 8 gongar


AgilitySjå vekeplan agility

2019


16 timar


Sosialtrening

2019-20


16 samlingar + eigentrening

Tid

18.00 - 21.00Stad

Ulike stader i Kvam

Steinsdalsvegen 197

Ridehallen på Børve

Ansvarleg


Rundering:

Tone Søgaard 

Tel: 91553338


Spor:

Hilde Nielsen

Tel: 97729459


Gruppene vert

"korona-tilpassa"Ann Kristin Håland Træbakken

Tel: 99226256

Tone Søgaard 

Tel: 91553338


og 


Hilde Nielsen

Tel: 97729459


Pris

Kr. 950,- pr hund,

pr. aktivitet

Kr. 500,- pr hund

Kr. 950,- pr. førar

Send påmelding til Tone på mail.


Me treng info om:

Kva aktivitet(ar) vil du vera med på?

Namn, e-post, tel. nr., namn og alder på hund