AKTIVITETAR


Tysdag

Mandag / torsdag

Aktivitet


Rundering


og


Spor


Sjå vekeplan bruks

2021


à 8 gongar


AgilitySjå vekeplan agility


2021


 19 gongarTid

18.00 - 21.00

18.30 - 21.00

Stad

Ulike stader i Kvam

Teningsplassen ved Dalatun

Ansvarleg


Rundering:

Tone Søgaard 

Tel: 91553338


Spor:

Hilde Nielsen

Tel: 97729459Ann Kristin Håland Træbakken

Tel: 99226256

Pris

Kr. 950,- pr hund,

pr. aktivitet

Kr. 1.350,- pr hund

Send påmelding til Tone på mail.


Me treng info om:

Kva aktivitet(ar) vil du vera med på?

Namn, e-post, tel. nr., namn og alder på hund