AKTIVITETAR


Tysdag

Torsdag

Torsdag

Aktivitet

Rally lydnad

eigentrening 2022


20.01.22

03.02.22

17.02.22

03.03.22

17.03.22

31.03.22

Tid

18.00 - 21.00

18.00 - 21.00

18.30 - 21.00

Stad

Ulike stader i Kvam

Teningsplassen ved Dalatun

Ridehallen Børve

Ansvarleg


Rundering:

Tone Søgaard 

Tel: 91553338


Spor:

Hilde Nielsen

Tel: 97729459


Krav til deltaking:

*Medlemskap i
Kvam Hudeklubb


Ann Kristin Håland Træbakken

Tel: 99226256


Anja A. Rykkje

Kristin Nielsen

Marianne Byrkjeland


Krav til deltaking:

*Medlemskap i
Kvam Hudeklubb

Marit Larsen Sekse

Tel. 91186566


Krav til deltaking:

*Må ha delteke på Rally LP kurs

*Medlemskap i Kvam Hudeklubb

Pris

Kr. 950,- pr hund,

pr. aktivitet

Kr. 1.450,- pr hund

Kr. 700,-

Send påmelding til Tone på mail innan 12. april


Me treng info om:

Kva aktivitet(ar) vil du vera med på?

Namn, e-post, tel. nr., namn og alder på hund

Krav til deltaking: Medlemskap i Kvam Hudeklubb