AKTIVITETAR


Tysdag

Mandag / torsdag

Torsdag

Aktivitet


Rundering


og


Spor


Datoar 2022 kjemAgilitySjå vekeplan agility


Datoar 2022 kjemRally lydnad

eigentrening 2022


20.01.22

03.02.22

17.02.22

03.03.22

17.03.22

31.03.22

Tid

18.00 - 21.00

18.30 - 21.00

18.30 - 21.00

Stad

Ulike stader i Kvam

Teningsplassen ved Dalatun

Ridehallen Børve

Ansvarleg


Rundering:

Tone Søgaard 

Tel: 91553338


Spor:

Hilde Nielsen

Tel: 97729459Ann Kristin Håland Træbakken

Tel: 99226256

Marit Larsen Sekse

Tel. 91186566


Krav til deltaking:

*Må ha delteke på Rally LP kurs

*Medlemskap i Kvam Hudeklubb

Pris

Kr. 950,- pr hund,

pr. aktivitet

Kr. 1.350,- pr hund

Kr. 700,-

Send påmelding til Tone på mail.


Me treng info om:

Kva aktivitet(ar) vil du vera med på?

Namn, e-post, tel. nr., namn og alder på hund