NOSEWORK VIDAREKOMNE

KONKURRANSERETTA NW1

Kurs

Nosework vidarekomne

Timetal


Datoar

Ingen planar om kurs no

Stad

Ulike stader i Kvam

Pris medlem


Pris ikkje medlem


Påmeldingsfrist

Påmeldingsadresse

Omtale

Kurset for deg som har trent nosework ei stund, og tenkjer på å starte konkurranse, eller som ynskjer å få litt meir trening. Hunden må kunne finne NW1 dufta; bjørk.

Me tek for oss dei ulike momenta i NW1, utandørs søk, innandørs søk, emballasjesøk og søk på kjørety.

Me legg opp øvingane konkurranselikt, men tilpassar sjølvsagt til kvar ekvipasje. Også dei som enno ikkje er klare for å starte konkurranse kan melde seg på, for å få trening og komme eit steg vidare.

Her kan du lese litt meir om kva nosework er:

Nosework

Avgrensa plassar, så fyrstemann til mølla gjeld.

Instruktør

Monica Nyland og Hilde Nielsen