BRUKSLYDNADSKURS

Kurs

KURS OG TRENINGSSAMLINGAR - BRUKSLYDNAD 2020

Timetal

16 timar kurs samt 12 timar treningssamlingar

Datoar

Stad

Ridehallen på Børve (innandørs)

Pris medlem

kr 1 800

Pris ikkje medlem

kr 2 300

Påmeldingsfrist

Påmeldingsadresse

Omtale

Må ha deltatt på minimum grunnkurs. Dei som har starta/vil starta med spor/rundering vert prioriterte.

Kursprisen inkluderer tilgong til treningssamlingane i ridehallen på Børve på oppsette tider.


Avgrensa plassar.

Instruktør

Tone Søgaard