LP
KasseKristine
FotKristin
Kontakt

KLIKKERTRENING - DJUPKUNNSKAP

KlikIKKkertrening – djupkunnskap

Klikkertrening – djupkunnskap

Kurs

KLIKKERTRENING - DJUPKUNNSKAP 2022-23

Timetal

36 timar

Datoar

03. og 04. desember 2022 (12 timar)

25. og 26. februar 2023 (12 timar)

06. og 07. mai 2023 (12 timar)

Stad

Norheimsund / Øystese

Pris medlem

kr 4 000,-

Pris ikkje medlem

kr 4 300,-

Påmeldingsfrist

Bindande påmelding innan 14.november

Påmeldingsadresse

Omtale

Kurset tek for seg ei systematisk og djuptgåande innføring i klikkertrening, for kvardag og konkurranse.

Kurset er samansett av 3 helger med oppgåver mellom samlingane.

Føresetnad for deltaking: deltakarane må vera kjende med, og ha brukt, den mest grunnleggande kunnskapen innan klikkertrening frå før.

Kurset passar for: instruktørar, komande instruktørar og alle andre som ynskjer å verta gode på trening av hund.

Instruktørar

Hilde Nielsen og Tone Søgaard.

Instruktørane har sjølve gått klikkertrenarkurs samt klikkerinstruktørkurs (Canis) og har nytta kunnskapen i praksis i mange år.