SPOR

"Brukshundsport innebærer forskjellige søkeøvelser hvor hunden læres opp til å søke f eks etter forskjellige gjenstander eller mennesker i terrenget"


Kvam Hundeklubb har treningar innan bruks spor, på tysdagar i sommarhalvåret frå mai til september.

Hunden får lærer å følge spor av menneske, og skal finna ting som vedkommande har lagt i frå seg i sporet.

Dette er ein flott mogelegheit til å stimulera hunden og dens fantastiske luktesans.

Treninga føregår i ulike eigna stader i Kvam.

Ansvarleg er Hilde Nielsen.