Grunnkurs

GRUNNKURS

Kurs

Grunnkurs

Timetal

16

Datoar

Torsdagar. Oppstart 24. januar 2019

Stad

Ridehallen på Børve (innandørs)

Pris medlem

Kr. 1.300,-

Pris ikkje medlem

Kr. 1.600,-

Påmeldingsfrist

Fortløpande

Påmeldingsadresse

epost: tone@yho.no

Påmelding er bindande.

Omtale

Kurset er sett saman av 8 samlingar og tek utgangspunkt i det kursdeltakarane (både to- og firbeinte) har lært på kvalpekurs.

På kurset arbeider ein vidare med innkalling, gå fint i band og «helsa fint». Det er også lagt opp til arbeid med andre ferdigheiter som er påbyrja på kvalpekurs og innlæring av nye «kunster».

Kurset tek sikte på å stetta behovet både for dei som vil arbeida vidare med kvardagstreninga til hunden, og for dei som vil trena vidare innan lydnad.

For å delta på grunnkurs, må de ha gått kvalpekurs hjå oss eller tilsvarande.

Velkomne på kurs!

 

NB:

Dersom kurset vert overteikna innan påmeldingsfristen har dei som ikkje har grunnkurs frå før prioriterte.

Instruktør

Hilde Nielsen

Oppstart neste planlagde kurs

Ved behov -