Aktivitetar

AKTIVITETAR


Tysdag

Onsdag

Aktivitet


Rundering


og


Spor


Sjå vekeplan bruks


à 30 timar

Tid

18.00 - 21.00

20.00 - 21.30

Stad

Ulike stader i Kvam

Steinsdalsvegen 197

Ansvarleg


Rundering:

Tone Søgaard  Tel: 91553338

Mildrid Olsen Tel: 94171959


Spor:

Hilde Nielsen

Tel: 97729459Ann Kristin Håland Træbakken

Tel: 99226256Treninga kan kombinerast med kurset som går same dagar frå kl. 18.30-20.00

Pris

Kr. 900,- pr hund,

pr. aktivitet

Kr. 500,- pr hund

Send påmelding til Tone på mail.

Me treng info om:

Kva aktivitet(ar) vil du vera med på?

Kor mange hundar?

Ditt namn og tel. nr.